Het Ouderschapsplan

Het Ouderschapsplan

Als je gaat scheiden en je hebt samen kinderen, dan ben je vanuit de overheid verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Met scheiden wordt ook bedoeld uit elkaar gaan als geregistreerd partners maar ook als je wel of geen samenlevingscontract hebt. Met andere woorden als de ouders van kinderen uit elkaar gaan met wat voor samenlevingsvorm dan ook ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit plan is bedoeld als houvast voor ouders en kinderen en een document om op terug te vallen als je er samen als ouders niet meer uit kunt komen.

Afspraken

Een ouderschapsplan is een document van de ouders over welke afspraken zij willen maken ten aanzien van het welzijn en het vermogen van de kinderen. De volgende zaken moeten daarbij besproken worden; het gezag, de zorg- en contactregeling (waaronder de vakanties en vrije dagen), de verdeling van de kosten van de zorg en opvoeding en hoe ouders elkaar informeren over belangrijke zaken met betrekking tot de persoon en het vermogen van de kinderen. Daarnaast geeft het nog meer duidelijkheid als ook de volgende zaken aan de orde komen; het hoofdverblijf en op welk adres ze worden ingeschreven, hoe om te gaan met een eventuele toekomstige verhuizing van één van de ouders, de verzorging en opvoeding (waaronder ook wat te doen bij ziekte en overmacht), contact met opa’s en oma’s en overige familieleden, hoe ga je om met nieuwe partners, met wijzigingen van het plan en/of de evaluatie alsook wat te doen bij conflicten hierover.

Toekomst

Voor de toekomst van de kinderen is dit een heel belangrijk document. Wel is de vorm vrij, wat inhoudt dat je zelf mag weten hoe je het opschrijft en wie het opschrijft. Je kunt het dus samen doen of laten doen door bijvoorbeeld een mediator. Het uiteindelijke doel moet zijn rust en duidelijkheid voor de ouders en vooral voor de kinderen!

Heb je vragen of zoek je een mediator om jullie te begeleiden, neem dan vrijblijvend contact met mij op via 0622540365 of jvandenboogaard@mpdw.nl. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis. Of kijk op mijn website www.mpdw.nl voor meer informatie en andere artikelen.