Mediation en de rol van de advocaat

Mediation en de rol van de advocaat

Met enige regelmaat hoor ik mensen om mij heen die zich afvragen waarom je nog steeds een advocaat nodig hebt want je hebt toch voor mediation gekozen?

De rol van de advocaat

Het zit zo. Als je uit elkaar gaat als getrouwd stel of als geregistreerde partners en je hebt samen kinderen, dan zul je het (echt)scheidingsconvenant en het ouderschapsplan aan de rechter voor moeten leggen. Op dit moment is het zo dat alleen een advocaat de toegang heeft tot de rechtbank en dat dus alleen een advocaat de geproduceerde stukken met de afspraken tussen ex-partners mag indienen bij de rechter. 

Het goede hiervan is, is dat de advocaat nog eens kritisch meekijkt met de gemaakte afspraken ten aanzien van de wet- en regelgeving. Veel mediators hebben een prijsafspraak met een familieadvocaat waar ze vaak mee samenwerken. Dit betekent dat je voor een vaste prijs ook het laatste stukje van de mediation hebt afgedekt en het indienen bij de rechtbank en het inschrijven in het register is geregeld.

Toekomst

Wel zou het kunnen dat dit in de (verre) toekomst gaat veranderen. In Den Haag is er wel al eens over gesproken dat ook geregistreerde en gecertificeerde mediators met een familiemediation-accreditatie de mogelijkheid gaan krijgen om het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan bij de rechtbank in te dienen. Voordat dit misschien werkelijkheid wordt zijn we sowieso vijf jaar verder.

Waarom toch mediation?

Waarom dan toch voor een mediator kiezen en niet meteen voor een advocaat, zou je misschien denken. Een mediator is er op gericht om het echtscheidingsproces zo te laten verlopen dat de ex-partners op een zo goed mogelijke wijze sámen afspraken maken die het beste bij hun en hun kind(eren) passen. Er wordt gewerkt aan een manier van communiceren die voor ex-partners (maar bovenal ouders) toekomstbestendig is, waar belangen van de kinderen én van beide ouders worden meegewogen in de te maken afspraken en waar de creatief omgegaan kan worden met ideeën en (financiële) afspraken. Uiteraard allemaal binnen de wettelijk toegestane kaders. 

Naar de rechter kost geld

Daarnaast hanteert een mediator over het algemeen een vriendelijker tarief waardoor het toch wel kostbare proces van scheiden enigszins binnen de perken blijft en de overige financiële middelen voor andere (en wellicht leukere) zaken ingezet kunnen worden. Naar de rechter gaan kost nu eenmaal geld en als dit proces op tegenspraak wordt gevoerd (dus met twee advocaten die strijden voor de beste uitkomst voor die ene partner/ouder zonder rekening te houden met de wensen en belangen van de andere ouder en/of kind(eren)) dan is de kans groot dat dit niet bij één keer blijft. 

Heb je vragen of zou je willen weten hoe jouw situatie in elkaar zit, neem dan vrijblijvend contact met mij op via 0622540365 of jvandenboogaard@mpdw.nl. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis. Of kijk op mijn website www.mpdw.nl voor meer informatie en andere artikelen.