Partneralimentatie in 2020, wat gaat er veranderen?

Partneralimentatie in 2020, wat gaat er veranderen?

Nieuwe wet partneralimentatie

Op 23 mei 2019 is de nieuwe wet Partneralimentatie door de Senaat aangenomen. Dit houdt in dat de algemene regel over de duur van partneralimentatie gaat veranderen in 2020. De exacte datum waarop deze nieuwe regeling ingaat is nog niet bekend maar men gaat er vanuit dat deze regeling gaat gelden voor alle ingediende scheidingsaanvragen vanaf 1 januari 2020. Dit betekent automatisch dat op alle voor die tijd overeengekomen of opgelegde afspraken, de oude regeling van toepassing is.

Maar nu eerst, wat gaat er dan veranderen. Globaal gezegd verandert de regeling van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar partneralimentatie.

Hierop zijn wel een aantal uitzondering. Deze uitzonderingen zijn:

  • Als er in het gezin jonge kinderen onder de 12 jaar zijn, dan zal de partneralimentatie door kunnen lopen tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Ook al is dit dan langer dan 5 jaar.
  • Als de partners langer dan 15 jaar getrouwd zijn (of partnerschapsvoorwaarden hebben) en de ontvangende partner zal binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken dan zal de partneralimentatie door kunnen lopen tot het ingaan van de AOW.
  • Heeft een huwelijk korter geduurd dan 10 jaar, dan is de maximale termijn voor partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk. Bij een huwelijk van 8 jaar zal er maximaal 4 jaar partneralimentatie betaald hoeven worden.

Nu scheiden of pas in 2020?

Op dit moment is voor veel mensen de vraag wat is verstandig, nu scheiden of pas in 2020?  De ontvangende partner wil misschien zo snel mogelijk, zodat hij of zij zo lang mogelijk alimentatie ontvangt en de betalende partner wil liever wachten tot 2020 zodat dit nog maar maximaal 5 jaar is. Als je via een mediator uit elkaar gaat en samen de afspraken maakt ten aanzien van de kinderen, de kinderalimentatie, het vermogen, het huis en de partneralimentatie, dan kun je vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, de afspraken daar op aanpassen. Het hoeft niet per sé of 5 of 12 jaar te zijn. Er is een heel scala aan middenwegen mogelijk. Je kunt samen een andere periode afspreken, dus korter maar ook langer.

Voorwaarden

Daar kunnen ook nog bepaalde voorwaarden aan verbonden worden zoals bijvoorbeeld een afspraak dat als de ontvangende partner meer gaat verdienen dan € x, dat dan de partneralimentatie met € x of x% wordt verlaagd. Dit kan de ontvangende partner stimuleren om wel (meer) te gaan werken omdat niet al het geld wat hij of zij daarmee verdient, in mindering wordt gebracht op de partneralimentatie maar alleen voor een deel en er dus op vooruit gaat. Vergeet daarnaast niet dat op het moment dat de ontvangende partner met iemand anders gaat samenwonen, een partnerschap aangaat of gaat trouwen, de partneralimentatie sowieso stopt. Ook daar kun je overigens in goed overleg van afwijken mochten jullie dat willen. Ook als één van beide partners overlijdt, stopt de betaling van de partneralimentatie.

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om aan de rechter verlenging te vragen. Dit kan alleen op zeer zwaarwegende gronden. Hiervoor zul je je moeten wenden tot een advocaat.

Voorbeeld nieuwe regeling:

Vader en moeder zijn 12 jaar getrouwd hebben twee kinderen van 10 en 8 jaar. Zij gaan onder de nieuwe regeling uit elkaar. Er vanuit gaande dat er voldoende draagkracht is bij de vader om naast de kinderalimentatie ook nog partneralimentatie te betalen, zal de moeder maximaal 5 jaar partneralimentatie ontvangen. 

Mocht het zo zijn dat vader en moeder 8 jaar getrouwd zijn en twee kinderen hebben van 2 en 4 jaar dan zal de moeder eigenlijk maximaal 4 jaar partneralimentatie kunnen ontvangen (maximaal de helft van de duur van het huwelijk bij minder dan 10 jaar huwelijk) maar omdat het jongste kind pas 2 jaar is, zal de partneralimentatie nog door kunnen lopen tot het jongste kind 12 jaar is, dus nog 10 jaar. Hiermee wordt geprobeerd te voorkomen dat één van de partners in een financieel gat valt.

Mocht je vragen hebben over je eigen situatie, neem dan vrijblijvend contact met mij op via 0622540365 of jvandenboogaard@mpdw.nl. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis. Of kijk op mijn website www.mpdw.nl voor meer informatie en andere artikelen.