Scheiden met kinderen zonder samenlevingsovereenkomst?

Scheiden met kinderen zonder samenlevingsovereenkomst?

Wel of geen kinderen?

Als er niets op papier vastligt, zou je denken dat uit elkaar gaan een kwestie is van de spullen verdelen, de sleutel afgeven aan de partner die in het huis blijft wonen en je bent klaar! 

Zolang er geen kinderen geboren zijn, dan is dit in zekere zin ook zo. Natuurlijk zijn er nog wel wat zaken te regelen zoals adreswijzigingen en eventuele toeslagen aanpassen bij de Belastingdienst. Maar dat is het dan ook wel een beetje. Als er wél kinderen zijn geboren dan is het toch iets ingewikkelder.

Gezag

Allereerst is het de vraag of, naast de biologische moeder, de andere ouder (biologische of meevader of meemoeder) het kind erkend heeft én of deze ook het gezag voert over het kind. In tegenstelling tot het krijgen van kinderen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet dit apart geregeld worden. Dit kan in geval van meemoeder of meevader alleen met toestemming van de biologische moeder. Een meemoeder of meevader is de andere, niet biologische, ouder in een gezin met twee vaders of twee moeders.

Gaat het om de biologische vader en wenst de moeder niet mee te werken, dan kan de vader een verzoek indienen bij de Rechtbank om alsnog het gezag toe te kennen. Meestal gaat dit op basis van DNA-materiaal van vader en kind.

Kinderalimentatie

Ondanks dat één van de partners wellicht het kind niet erkend heeft of geen gezag heeft, blijven beide ouders een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van het kind. Simpel gezegd, na scheiding ben je beide verplicht bij te dragen aan de kosten voor levensonderhoud en opvoeding van het kind. Dit noemt men kinderalimentatie.

Ouderschapsplan

Als beide partners het kind erkend hebben én gezamenlijk het gezag voeren, dan ben je wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die te maken hebben met de zorg- en omgangsregeling, hoe communiceren ouders over alle zaken ten aanzien van het kind, de financiële zaken rondom levensonderhoud en opvoeding (kinderalimentatie en zakgeld). Ook afspraken omtrent bedtijd, huiswerk, school en vakanties en alle zaken rondom de gezondheid van het kind worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Al met al best veel om over na te denken en afspraken over te maken. 

Gezag betekent ook dat beide ouders samen belangrijke beslissingen moeten nemen over het welzijn en de toekomst van het kind. Mocht één van beide ouders alleen het gezag voeren dan is diegene verantwoordelijk voor de zorg en neemt ook alle beslissingen ten aanzien van de opvoeding en de toekomst van het kind. Maar, er moeten wel afspraken gemaakt worden over een omgangsregeling en hoe de andere ouder geïnformeerd wordt over de genomen beslissingen en de gezondheid van het kind.

Heb je vragen over je eigen situatie, neem dan vrijblijvend contact met mij op via 0622540365 of jvandenboogaard@mpdw.nl. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis. Of kijk op mijn website www.mpdw.nl voor meer informatie en andere artikelen.