De woning; aflossingsvrije hypothecaire lening en scheiden

De woning; Aflossingsvrije hypothecaire lening en scheiden

Koopwoning

Op het moment dat het besluit is genomen dat je uit elkaar gaat, komt er een hoop geregel op je af. Allereerst natuurlijk de omgangsregeling met de kinderen en de (tijdelijke) woonruimte voor één van de ouders. Zeker als er een koopwoning aanwezig is die op beider naam staat dan is het belangrijk niet overhaast keuzes te maken en je goed te (laten) informeren over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Er is niet zomaar voor elke situatie een panklare oplossing. Wat te doen bijvoorbeeld met de aflossingsvrije hypotheek.

Hypothecaire lening

Sinds 28 oktober 2012 mag je geen volledige aflossingsvrije hypothecaire lening meer afsluiten als je de betaalde rente ook zou willen aftrekken van je inkomsten. Dit moet nu voor een groot gedeelte een annuïtaire lening (of andere aflossende leningsvorm) zijn. Een annuïtaire lening houdt in dat er iedere maand een vast bedrag wordt betaald bestaande uit rente maar daarnaast ook een deel aflossing. In het begin betaal je relatief veel rente en weinig aflossing en ieder maand wordt de aflossing steeds hoger en betaalde rente lager. Na afloop van de looptijd van de lening, meestal 30 jaar, is de volledige annuïtaire hypothecaire lening afgelost. Voor bestaande aflossingsvrije hypothecaire leningen is er een overgangsregeling.

Renteaftrek

Als er op de eigen woning op beider naam een aflossingsvrije hypothecaire lening rust, dan is dus extra voorzichtigheid geboden. En dan met name als één van beide in de woning wil blijven wonen. Dit heeft dan vooral te maken met de aftrekbare rente. Het zit namelijk zo. Na scheiding heeft ieder, voor wat betreft de renteaftrek, recht op de helft van de huidige aflossingsvrije hypothecaire lening als die is afgesloten voor 28 oktober 2012. En vooral, niet meer dan dat.

Het is natuurlijk altijd mogelijk om de aflossingsvrije lening om te zetten naar een annuïtaire lening. Het voordeel hiervan is dat de lening aan het einde van de looptijd is afgelost, het nadeel is een fors hogere maandlast vanwege de aflossing. 

Eigen deel

Stel, vader vertrekt uit de woning, moeder blijft in de woning. De woning staat op beider naam en heeft op dit moment een marktwaarde van Eur 220.000. Er is een aflossingsvrije hypothecaire lening afgesloten van Eur 200.000. Na scheiding hebben allebei de ouders recht op de aftrek van de rente op Eur 100.000 aflossingsvrije lening. Dit betekent dus ook dat moeder in dit geval voor Eur 100.000 een nieuwe hypothecaire lening zal moeten afsluiten. Dit zal dan een annuïtaire lening moeten zijn om de betaalde rente te kunnen aftrekken. Daarnaast is het mogelijk om het aflossingsvrije gedeelte om te zetten naar een annuïtaire lening maar dit betekent niet dat de vader dit aflossingsvrije deel erbij krijgt.

De vader kan dan voor een eventuele nieuwe woning “zijn” deel van de aflossingsvrije hypothecaire lening meenemen (Eur 100.000) en gebruik blijven maken van de renteaftrek. Om te voorkomen dat één van beide direct in de problemen komt is het ook mogelijk dat de vader zijn deel van de hypothecaire lening voorlopig in de woning laat zitten en dan toch nog 2 jaar van de renteaftrek gebruik kan maken zonder dat hij op deze woning staat ingeschreven.

Boeterente

Daarnaast is het zinvol als het rentecontract niet meer heel lang loopt, te overwegen om een boeterente te betalen en een nieuw rentecontract met een lagere rente af te spreken of de lening over te sluiten. Een boeterente houdt in dat je een bedrag (boete)  betaald aan de bank voor het geld dat ze mislopen doordat je minder rente gaat betalen. Met de huidige lage rente kan het best de moeite waard zijn om het uit te zoeken, zeker omdat er door een scheiding veelal extra woonlasten ontstaan.

Heb je vragen of ben je op zoek naar een mediator om je te begeleiden bij de scheiding, neem dan vrijblijvend contact met mij op via 0622540365 of jvandenboogaard@mpdw.nl. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis. Of kijk op mijn website www.mpdw.nl voor meer informatie en andere artikelen.