Juridische kant van scheiden

Echtscheidingsconvenant

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en jullie hebben kinderen, dan zullen jullie, naast een ouderschapsplan, een (echt)scheidingsconvenant moeten opstellen wat bij de rechtbank ingediend wordt. Op basis van dit document spreekt de rechter de (echt)scheiding uit. De vorm waarin dit gebeurt is vrij. Wel moeten er een aantal onderwerpen in besproken worden. Voorbeelden daarvan zijn, afhankelijk van de huwelijksgoederengemeenschap:

 • Wat gebeurt er met het huis?
 • Hoe verdelen jullie de inboedel?
 • Wordt er partneralimentatie betaald?
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt ten aanzien van het pensioen?
 • Zijn er schulden en hoe worden die verdeeld?
 • Is er sprake van overbedeling en hoe wordt die gecompenseerd?

Advocaat

Waarom dan toch nog een advocaat nodig? Als je een uitspraak nodig hebt van de rechtbank moet daar een verzoek voor worden ingediend. In ons huidige systeem is het zo dat alleen een advocaat toegang heeft tot de rechtbank en dus alleen zij een verzoek kunnen indienen. Ook hebben ze daarnaast een controlerende functie. Het voordeel daarvan is, dat er door nog een paar extra ogen gekeken wordt naar het ouderschapsplan en het (echt)scheidingsconvenant voordat dit opgestuurd wordt. Het ondertekenen van het scheidingsconvenant gebeurt dan ook in het bijzijn van de advocaat. Hij/zij moet controleren of degene die tekent wel de juiste persoon is en begrijpt wat hij/zij tekent.

Ouderschapsplan

Als je als partners uit elkaar gaat en je hebt één of meer kinderen, dan ben je verplicht om een ouderschapsplan te maken. Hierin moeten, in ieder geval, de volgende zaken besproken worden:

 • Het gezag
 • De zorgverdeling en het vaste woonadres (of co-ouderschap)
 • Afspraken over verzorging en opvoeding
 • De communicatie tussen ouders
 • De kinderalimentatie en verdeling van de kosten van de kinderen
 • Hoe de kinderen betrokken zijn geweest bij het maken van de afspraken

Maatwerk

Dit is een document van jullie als ouders dat ik zal opstellen naar aanleiding van onze besprekingen. We nemen samen stap voor stap de onderwerpen in het ouderschapsplan door en schrijven dit specifiek naar aanleiding van jullie wensen en mogelijkheden. Dit document wordt jullie houvast voor de afspraken over bijvoorbeeld de omgang maar ook over hoe om te gaan met beeldschermgebruik, bedtijden, uitgaan, alcohol & drugs en tatoeages bijvoorbeeld. Ook kunnen hier afspraken in staan over het voortzetten van allerlei tradities binnen het gezin of de verschillende families. Neem bijvoorbeeld het jaarlijkse familieweekend bij Oom Piet, of de Sinterklaasviering bij opa en oma. Dit document is een levendig document wat in de loop van de jaren wordt aangepast aan jullie levens op dat moment. De kinderen worden ouder en gaan naar de middelbare school of er komen nieuwe partners bij waardoor de gemaakte afspraken niet meer helemaal passend zijn. Het is goed om samen jaarlijks te kijken of er iets aangepast moet worden. Lukt dit niet samen dan kunnen jullie dit altijd bij mij aan tafel doen.