Mediation

Mediation, wat is dat?

Een echt goede Nederlandse vertaling voor mediation is er niet. Bemiddelen komt er nog het dichtst in de buurt. Mijn rol als mediator is het begeleiden van het proces waarbij twee partijen samen een oplossing gaan zoeken voor hun geschil.

Kenmerken van mediation

De kenmerken van mediation zijn dat de mediator geen standpunt inneemt, deze is neutraal. Partijen zijn de experts in hun eigen leven, hun eigen gevoelens en belangen en dus ook in hun eigen conflicten. Daarnaast zijn de gesprekken vertrouwelijk, vrijwillig en vrijblijvend. Vertrouwelijkheid betekent dat alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken en gezegd niet bekend gemaakt mag worden aan anderen. Dus deze informatie mag zeker niet gebruikt worden in een eventuele latere rechtszaak. Het voordeel hiervan is dat je alles kunt bespreken zonder bang te hoeven zijn dat dit tegen je gebruikt kan worden. Ook kunnen alle ideeën voor een oplossing, hoe gek misschien ook, vrijuit besproken worden. Beide partijen zitten vrijwillig aan tafel, worden niet gedwongen en op het moment dat een partij denkt dat de mediation hem of haar niet verder brengt of er geen vertrouwen meer in heeft, kan stoppen met de mediationgesprekken. Vrijblijvend houdt in dat alle opties besproken kunnen worden en pas op het moment dat beide partijen overeenstemming hebben bereikt definitief worden. Er is wel een inspanningsverplichting waarmee beide partijen aangeven hun best te zullen doen om tot een oplossing te komen. Dit staat allemaal beschreven in de mediationovereenkomst. Deze wordt door de partijen en door mij, voorafgaand aan de mediation en na afloop van het intakegesprek, ondertekend. Daarna kan de mediation van start gaan.

Hoe verloopt de mediation verder?

Allereerst wordt door beide partijen aan elkaar verteld waarom ze aan tafel zitten. Dit klinkt als een open deur maar vaak is het toch een verassing voor partijen hoe de ander het conflict verwoordt. Door hierover te praten en de emoties te uitten ontstaat er vaak begrip en erkenning. Dit is iets anders dan een schuldbekentenis. Uiteindelijk kom je dan achter de belangen van de partijen enig het moment van zoeken naar oplossingen aangebroken. Zoals hierboven aangegeven zorgt de vertrouwelijkheid en de vrijblijvendheid ervoor dat alle opties op tafel kunnen komen te liggen en dat alle mogelijke oplossingen de revue kunnen passeren.

Einde van de mediation

Pas als er door beide partijen overeenstemming is bereikt kan er een zogenaamde vaststellingsovereenkomst ondertekend worden. Dit kan in een uitgebreid document als het gaat om bijvoorbeeld een scheiding met alle afspraken ten aanzien van kinderen, inkomen, huis, vermogen en pensioen. In andere gevallen kan het ook een opsomming van de gekozen oplossingen zijn met daaronder de handtekening van partijen. De mediator zet geen handtekening onder de vaststellingsovereenkomst omdat het een stuk is van de partijen zelf. Wel stuurt de mediator de vaststellingsovereenkomst (via een advocaat) naar de rechtbank en zorgt dat de scheiding wordt ingeschreven in het huwelijksregister.

Waar kun je mediation voor inzetten?

Je kunt bij mij terecht voor elke vorm van conflict, bijvoorbeeld een burenruzie, conflict tussen erfgenamen over een erfenis, conflict tussen broers en zussen over opname van een ouder in een verzorgingshuis, echtscheiding (klik hier voor meer informatie), conflict met de gemeente, conflict met de werkgever, ruzie op school. Dit is geen uitputtende reeks, er zijn nog heel veel andere mogelijkheden. Mocht je je afvragen of jouw eigen conflict of geschil geschikt is voor mediation dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen. Dit kan telefonisch, via email of stuur mij een bericht via het contactformulier van deze website.

Voorbeelden

Conflicten in de zorg:

 • Ziekenhuis/arts
 • Verzorgingshuis/verpleeghuis
 • Instelling
 • Dierenarts
 • ....

Familie:

 • Erfenis
 • Ziekte en ouderdom
 • Scheiden
 • ....

Overig:

 • Onenigheid met of overlast van buren
 • School
 • Gemeente
 • Overige personen of bedrijven
 • ....

Kostenoverzicht

Mijn uurtarief is € 125,- per uur exclusief BTW. Dit is € 151,25 per uur inclusief BTW. Normaal gesproken wordt de factuur door beide partijen gelijkelijk betaald en krijgt ieder dus een factuur voor € 75,63 per uur inclusief BTW. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een andere verdeling af te spreken. Afhankelijk van de situatie kunnen we, indien gewenst, een budget afspreken. Het intakegesprek (maximaal 1 uur tot aan het tekenen van de mediationovereenkomst) is gratis. Daarna gaat de mediation echt van start.