Wat is mediation?

Een echt goede Nederlandse vertaling voor mediation is er niet. Bemiddelen komt er nog het dichtst in de buurt. Mijn rol als mediator is het begeleiden van het proces waarbij twee partijen samen een oplossing gaan zoeken voor hun geschil.

Mediation bij scheiden is:

  • Neutraal. De mediator neemt geen standpunt in, deze is neutraal. Partijen zijn de experts in hun eigen leven, hun eigen gevoelens en belangen en dus ook in hun eigen conflicten.
  • Vertrouwelijk. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Vertrouwelijkheid betekent dat alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken en gezegd niet bekend gemaakt mag worden aan anderen. Deze informatie mag zeker niet gebruikt worden in een eventuele latere rechtszaak. Het voordeel hiervan is dat je alles kunt bespreken zonder bang te hoeven zijn dat dit tegen je gebruikt kan worden. Ook kunnen alle ideeën voor een oplossing, hoe gek misschien ook, vrijuit besproken worden.
  • Vrijwillig. Beide partijen zitten vrijwillig aan tafel, worden niet gedwongen en op het moment dat een partij denkt dat de mediation hem of haar niet verder brengt of er geen vertrouwen meer in heeft, kan stoppen met de mediationgesprekken.
  • Vrijblijvend. Vrijblijvend houdt in dat alle opties besproken kunnen worden en pas op het moment dat beide partijen overeenstemming hebben bereikt definitief worden.
  • Inspanningsverplichting. Er is wel een inspanningsverplichting waarmee beide partijen aangeven hun best te zullen doen om tot een oplossing te komen.
    Dit staat allemaal beschreven in de mediationovereenkomst. Deze wordt door de partijen en door mij, voorafgaand aan de mediation en na afloop van het intakegesprek, ondertekend. Daarna kan de mediation van start gaan.

Hoe verloopt mediation verder?

Allereerst wordt door beide partijen aan elkaar verteld waarom ze aan tafel zitten. Dit klinkt als een open deur maar vaak is het toch een verassing voor partijen hoe de ander het conflict verwoordt. Door hierover te praten en de emoties te uitten ontstaat er vaak begrip en erkenning. Dit is iets anders dan een schuldbekentenis. Uiteindelijk kom je dan achter de belangen van de partijen en is het moment van zoeken naar oplossingen aangebroken. Zoals hierboven aangegeven zorgt de vertrouwelijkheid en de vrijblijvendheid ervoor dat alle opties op tafel kunnen komen te liggen en dat alle mogelijke oplossingen de revue kunnen passeren.

Afronding van mediation

Pas als er door beide partijen overeenstemming is bereikt, kan er een zogenaamde vaststellingsovereenkomst ondertekend worden. Dit kan in een uitgebreid document als het gaat om bijvoorbeeld een scheiding met alle afspraken ten aanzien van kinderen, inkomen, huis en vermogen en pensioen. Dit is het echtscheidingsconvenant. In andere gevallen kan het ook een opsomming van de gekozen oplossingen zijn met daaronder de handtekening van partijen. De mediator zet geen handtekening onder de vaststellingsovereenkomst omdat het een stuk is van en tussen de beide partijen zelf.