Scheiden, hoe doe je dat?

Scheiden, hoe doe je dat?

Scheiden doet iedereen anders en ieder mens gaat anders met het verdriet van scheiden om. Maar, over het algemeen verloopt een (echt)scheiding via een mediator volgens de onderstaande stappen. Het is geen vaststaande volgorde. Uiteindelijk worden in het proces van scheiden wel alle punten besproken, en soms wordt er teruggekomen op al besproken punten. Het gaat om jullie proces en om jullie toekomst. Uiteindelijk is het belangrijkste uitgangspunt dat er afspraken worden gemaakt in het belang van de kinderen én van beide ouders. De mediator zal jullie helpen om dit voor ogen te houden tijdens dit emotionele proces.

Wat zijn de taken van een mediator bij scheiden:

Scheidingsmelding

 • De wens tot scheiden is uitgesproken, mediator wordt gebeld voor een afspraak;
 • Schriftelijke bevestiging van afspraak door mediator;
 • Mediator checkt of de boodschap tot scheiden is aangekomen;
 • Verbetert communicatie en begrip tussen (ex)partners.

Tijdelijke afspraken

 • Inzichtelijk maken welke tijdelijke afspraken gemaakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan kinder- en/of partneralimentatie, voorlopige omgangsregeling, et cetera;
 • (Ex-)partners helpen om hier overeenstemming over te bereiken.

Kinderen

 • Wat is belangrijk voor jullie bij de opvoeding van jullie kinderen;
 • Informatie en inzicht geven over emotionele reactie en verwerking van scheiding bij kinderen;
 • Ouders gaan aan de slag met de vragenlijst ouderschapsplan (klik hier voor meer informatie);
 • Eventueel gesprek tussen kind(eren) en mediator.

Definitieve afspraken

 • Tijdens de mediation wordt er een overzicht gemaakt van alle belangrijke zaken die geregeld moeten worden, zoals omgangsregeling/co-ouderschap, kinder- en/of partneralimentatie, huisvesting, schulden en bezittingen;
 • (Ex)partners gaan onder begeleiding van mediator op zoek naar oplossingen die voor beide partijen werken;
 • Het belang van de eventuele kinderen staat altijd bovenaan;

Vastlegging en ondertekening

 • Naar aanleiding van de gesprekken wordt het ouderschapsplan geschreven;
 • En het (echt)scheidingsconvenant.

(Echt)scheiding

 • Verzoekschrift gaat tezamen met (echt)scheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan naar de rechtbank;
 • De akte van berusting wordt verstuurd;
 • En als laatste de inschrijving (echt)scheiding in burgerlijke stand.

(Echt)scheidingsconvenant

Als jullie getrouwd zijn (of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten en jullie hebben kinderen) dan zullen jullie een (echt)scheidingsconvenant moeten opstellen wat bij de rechtbank ingediend wordt. Op basis van dit document spreekt de rechter de (echt)scheiding uit. De vorm waarin dit gebeurt is vrij. Wel moeten er een aantal onderwerpen in besproken worden. Voorbeelden daarvan zijn, afhankelijk van de huwelijksgoederengemeenschap:

 • Wat gebeurt er met het huis;
 • Hoe verdelen jullie de inboedel;
 • Wordt er partneralimentatie betaald;
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt ten aanzien van het pensioen;
 • Zijn er schulden en hoe worden die verdeeld;
 • Is er sprake van overbedeling en hoe wordt die gecompenseerd.

Kostenoverzicht

Mijn uurtarief is € 125 per uur exclusief BTW. Dit is € 151,25 per uur inclusief BTW. Normaal gesproken wordt de factuur door beide partijen gelijkelijk betaald en krijgt ieder dus een factuur voor € 75,63 per uur inclusief BTW. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een andere verdeling af te spreken. Mocht u dat wensen, dan is het mogelijk om een budget c.q. vaste prijs af te spreken. Neem vrijblijvend contact met mij op om uw situatie te bespreken. Het intakegesprek (maximaal 1 uur tot aan het tekenen van de mediationovereenkomst) wordt niet in rekening gebracht. Daarna gaat de mediation echt van start.

Over het algemeen neemt een echtscheidingsmediation ongeveer 3 tot 5 gesprekken van 2 uur in beslag. Daarnaast wordt er nog de tijd in rekening gebracht die besteed wordt aan het maken van berekeningen en schrijven van stukken.

Verder kunt u nog uitgaan van de volgende gezamenlijke kosten die, bij ieder voor de helft, apart in rekening zullen worden gebracht:

Griffiekostencirca Eur 288
Advocaatkosten voor indienen echtscheidingsverzoek en controle van het convenantcirca 1 à 2 uur
Uittreksels uit Burger Registratie Persoonsgegevens (voorheen GBA) en het huwelijksregister (per persoon)circa Eur 70