Huis en Vermogen

Koopwoning

Hebben jullie een koopwoning en hoe is de eigendomsverhouding? Weten jullie al of en wie er in het huis blijft wonen? Kan dit financieel?

Meestal rust er een hypotheek op de woning. Het is dan goed om met de hypotheekverstrekker te kijken wat er mogelijk is. Als één van jullie in deze woning blijft wonen, kun je die hypotheek dan alleen betalen en is de bank hiermee akkoord? Wanneer de hypothecaire lening op beider naam voor een deel aflossingsvrij is afgesloten, mag de andere partner de helft hiervan “meenemen”. Als dit niet op de juiste manier wordt geregeld in het (echt)scheidingsconvenant dan loopt de andere partner de kans dat hij/zij niet meer gebruik kan maken van de volledige hypotheekrenteaftrek.

Wellicht is het ook mogelijk dat de minst verdienende partner (met de kinderen wellicht) in het huis blijft wonen maar dat de hypotheek (deels) wordt betaald in de vorm van partneralimentatie.

Een andere mogelijkheid is om het huis te verkopen. Ook hier moet je goede afspraken over maken. Wie gaat het huis taxeren, wie krijgt het in de verkoop en wat wordt de vraag- en de bodemprijs en wat als het verkopen langer duurt dan verwacht?

Huurhuis

Als jullie een huurhuis hebben, op wiens naam is deze gehuurd en wie wil er blijven wonen. Kan en mag dat van de verhuurder? Je zult het huurcontract goed moeten doorlezen wat de regels bij jullie verhuurder zijn. Als er niets over is opgenomen dan is het verstandig om jullie wensen aan hem/haar voor te leggen. Bij een sociale huurwoning zijn de regels over het algemeen best strikt en kun je als mede-bewoner maar niet mede-huurder niet zomaar een huurcontract overnemen.

Vermogensopstelling

Nadat bekend is of en onder welk huwelijksgoederenregime (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden) jullie vallen, dient er eerst een overzicht gemaakt te worden van alle inkomsten, bezittingen en schulden. Een dergelijke opstelling is onderdeel van de mediation.

Dit overzicht geeft een duidelijk beeld van het gezamenlijk vermogen, het eigen vermogen en hoe een en ander verdeeld kan gaan worden. Ook wordt in één oogopslag duidelijk of er sprake is van overbedeling. Samen kun je kijken hoe je dit, ook fiscaal, oplost. Let hier dan vooral op schenkingsbelasting.