Pensioen en scheiden

Het pensioen wordt vaak gezien als een ver van mijn bed show. Dat duurt nog zo lang en het zal allemaal wel. Maar toch is het een heel belangrijk onderwerp. Als je gaat bekijken om hoeveel geld het gaat dat is dat vaak meer dan het totaal aan alimentatie wat in 5 tot 12 jaar betaald wordt!

Pensioen(kapitaal)

Allereerst heb je natuurlijk de Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Deze uitkering krijgt iedereen die in Nederland heeft gewoond en met pensioen gaat. Meestal heb je daarnaast nog je eigen pensioen opgebouwd als je in loondienst hebt gewerkt. Ook dit kan op verschillende manieren zijn opgebouwd. Is het een recht op een bepaald bedrag op pensioendatum of is er een vast bedrag wat bijvoorbeeld wordt belegd en waarbij er een schatting wordt gemaakt hoeveel dit ongeveer waard is op pensioendatum. Het benodigde bedrag op pensioendatum wordt dan met een zogenaamde rekenrente teruggerekend hoeveel premie er nu betaald moet worden om uiteindelijk aan dat bedrag te kunnen komen.

Lijfrente

Zelfstandigen of DGA’s, maar ook anderen, hebben vaak een beleggingsverzekering of een spaarregeling afgesloten waarbij er op een fiscaal gunstige manier vermogen kan worden opgebouwd. Op het moment dat je met pensioen gaat valt dit bedrag “vrij” en moet je daar een lijfrente van kopen. Een lijfrente keert in meestal maandelijkse termijnen geld uit als bruto inkomen waar dan nog belasting en premies over betaald moet worden. Omdat je meestal minder inkomen (nodig) hebt als je gepensioneerd bent, is het belastingtarief waar je in valt ook gunstiger en hou je netto meer over.

Wettelijke verevening

De Wettelijke Verevening houdt in dat van de door jullie opgebouwde pensioenpot(ten) opgebouwd tijdens de huwelijkse periode (of de partnerschapsperiode) de helft hiervan voor de andere partner is. Hieronder valt ook een beleggingsverzekering of spaarregeling ten behoeve van de oudedagsvoorziening (pensioen). Op het moment dat je 20 jaar samen bent en maar 7 jaar getrouwd, wordt het pensioen alleen over deze 7 jaar verdeeld. De periode daarvoor niet, tenzij je daar in een samenlevingsovereenkomst andere afspraken over gemaakt hebt. 

Partnerpensioen

Hoe zit het nu in elkaar? Als jullie in loondienst zijn dan heb je waarschijnlijk pensioen opgebouwd. In dat opgebouwde pensioen zit vaak ook een partnerpensioen. Dit is het bedrag wat je partner uitgekeerd krijgt tot de pensioengerechtigde leeftijd op het moment dat jij overlijdt. Dit partnerpensioen kan op twee manieren zijn opgebouwd. Op opbouwbasis en op risicobasis. Op opbouwbasis betekent dat er een potje met geld wordt opgebouwd dat voor jouw partner gereserveerd wordt. Ook als je uit dienst gaat of gaat scheiden. Als je partnerpensioen op risicobasis is afgesloten dan is dit een verzekering voor het geval je overlijdt. Als je uit dienst gaat of je gaat scheiden dan stopt de premiebetaling aan deze verzekering en dus ook de uitkering. Dit houdt in dat je na scheiding of uitdiensttreding geen partnerpensioen meer hebt geregeld. Dit komt tegenwoordig steeds vaker voor. Overigens heet het partnerpensioen na scheiding het bijzonder partnerpensioen.

Andere verdeling

Ook kun je samen besluiten je pensioen anders te verdelen. Dat je wel die langere periode neemt om te verdelen of dat je bepaalde pensioenen tegen elkaar uitruilt om het minder ingewikkeld te maken. Hiervoor is het heel belangrijk om goed uit te zoeken om wat voor pensioenen het gaat zodat je wel appels met appels vergelijkt en niet met peren.

Dit kunnen jullie uiteraard zelf doen door contact op te nemen met de verschillende pensioenaanbieders maar natuurlijk kunnen jullie mij ook machtigen om dit voor jullie te doen. Kijk vooral eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl om te zien hoe dit bij jou geregeld is!