Juridische kant van scheiden

Echtscheidingsconvenant

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en jullie hebben kinderen, dan zullen jullie, naast een ouderschapsplan, een (echt)scheidingsconvenant moeten opstellen wat bij de rechtbank ingediend wordt. Op basis van dit document spreekt de rechter de (echt)scheiding uit. De vorm waarin dit gebeurt is vrij. Wel moeten er een aantal onderwerpen in besproken worden. Voorbeelden daarvan zijn, afhankelijk van de huwelijksgoederengemeenschap:

  • Wat gebeurt er met het huis;
  • Hoe verdelen jullie de inboedel;
  • Wordt er partneralimentatie betaald;
  • Welke afspraken hebben jullie gemaakt ten aanzien van het pensioen;
  • Zijn er schulden en hoe worden die verdeeld;
  • Is er sprake van overbedeling en hoe wordt die gecompenseerd.

Advocaat

Waarom dan toch nog een advocaat nodig? Als je een uitspraak nodig hebt van de rechtbank moet daar een verzoek voor worden ingediend. In ons huidige systeem is het zo dat alleen een advocaat toegang heeft tot de rechtbank en dus alleen zij een verzoek kunnen indienen. Ook hebben ze daarnaast een controlerende functie. Het voordeel daarvan is, dat er door nog een paar extra ogen gekeken wordt naar het ouderschapsplan en het (echt)scheidingsconvenant voordat dit opgestuurd wordt. Het ondertekenen van het scheidingsconvenant gebeurt dan ook in het bijzijn van de advocaat. Hij/zij moet controleren of degene die tekent wel de juiste persoon is en begrijpt wat hij/zij tekent.