Scheiden, hoe doe je dat?

Scheiden is iets wat tegenwoordig veel voorkomt. Wel is het zo dat de meeste mensen dit maar één keer in hun leven doen. Je wordt hier dus niet handiger of beter in in de loop der tijd maar het moet de eerste keer meteen goed geregeld worden. De afspraken die je samen maakt, hebben impact op de rest van je leven en zeker die van de kinderen. Alleen, hoe weet je nu dat je afspraken toekomstbestendig zijn en dat dit juridisch goed in elkaar zit. Waar begin je en wat komt er allemaal op je af.

Scheiden wat nu

Meestal begint het proces van de scheiding met de scheidingsmelding. Dit is de mededeling van de ene partner aan de andere dat hij of zij wil scheiden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je dit samen besluit. Ook dit is een vorm van scheidingsmelding. Je zult toch samen dan echt de knoop moeten doorhakken. Daarna zul je, hoe moeilijk ook, samen in overleg moeten om afspraken voor de toekomst te maken en de scheiding daadwerkelijk te regelen. Dit is best lastig aangezien het juist met die communicatie vaak niet heel erg goed gaat als je gaat scheiden. Met behulp van een mediator gaat dit een stuk beter. Je kunt samen een mediator kiezen of ieder een eigen advocaat in de arm nemen. De voordelen van een mediator is dat jullie samen afspraken kunnen maken die voor jullie en jullie kinderen goed zijn en niet iets wat door de rechter wordt opgelegd. Daarnaast worden jullie geholpen om de onderlinge communicatie goed te houden/krijgen zodat jullie ook in de toekomst als ouders afspraken kunnen blijven maken. De mediator maakt samen met jullie het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Daarin staan ook de financiële afspraken over onder andere de alimentatie en het huis en vermogen. De mediator kan ook deze alimentatieberekeningen voor jullie maken.

Voorlopige voorzieningen

Als je uit elkaar gaat zul je allereerst moeten kijken of er tijdelijke maatregelen of afspraken gemaakt moeten worden om allebei een dak boven je hoofd te hebben en te kunnen leven, zeker met kinderen. Gaat een van beide al het huis uit naar een andere (tijdelijke) woning en hoe zijn dan (in ieder geval voorlopig) de omgangsregeling en de financiën geregeld. Dit heet in juridische termen Voorlopige Voorzieningen.

Ouderschapsplan

Als je als ouders uit elkaar gaat zul je allereerst een Ouderschapsplan moeten maken met daarin vastgelegd de afspraken over de omgangsregeling of co-ouderschap, de te betalen kinderalimentatie en alle afspraken rondom de gezondheid, opvoeding en financiën van de kinderen.

Financiële zaken

Daarna (en misschien wel gelijktijdig) maak je afspraken over het huis waar jullie in wonen en de financiën. Dus over inkomen en hypotheek maar ook eventueel gezamenlijk vermogen en bezittingen en het pensioen. Deze worden vastgelegd in een scheidingsconvenant.

Inschrijven

Nadat alle afspraken door de mediator zijn vastgelegd in het ouderschapsplan en het convenant, zal de uiteindelijke scheidingsaanvraag door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank en die spreekt de daadwerkelijke scheiding uit. Zodra dit is ingeschreven in het huwelijks- of partnerschapsregister is de scheiding definitief rond. Over het algemeen duurt een scheidingsproces zeker zo’n 3 maanden. Natuurlijk kan het sneller indien nodig en mogelijk maar ook kan het langer duren als er meer tijd nodig is om afspraken te kunnen maken of om stukken boven tafel te krijgen. Er is geen goed of fout. Jullie volgen jullie eigen tempo.